Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Historia I LO w Kielcach

Nasza Szkoła, jako jedna z nielicznych w kraju, posiada bardzo bogatą historię. Chcąc ułatwić Wam przeglądanie dziejów naszego Liceum, poniżej przedstawiamy spis treści:

  1. Pod zarządem księży komunistów 1727-1819
  2. Szkoły rządowe 1816-1840
  3. Lata narodowych zrywów i nadziei 1845-1872
  4. Lata Borowiczów i Radków. Strajk szkolny 1905 r. Rusyfikacja 1873-1915
  5. Szkoła podczas I wojny światowej i w Polsce niepodległej 1916-1939
  6. Lata okupacji 1939-1945
5 sierpnia 2015

I.Pod zarządem księży komunistów 1727-1819

Idąc ze Wzgórza Zamkowego dzisiejszą ul. Jana Pawła II w kierunku Krakowskiej Rogatki zapewne niewielu kielczan zdaje sobie sprawę, iż mija gmach, w którym mieściła się przez wiele lat jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce. Co ciekawsze, powstała ona w czasach panowania Augusta II, które kojarzą się z ogólnym upadkiem naszej kultury.

5 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: I.Pod zarządem księży komunistów 1727-1819

II. Szkoły rządowe 1816-1840

Szkoła Wojewódzka (Departamentowa) 1816-1832,
Gimnazjum Gubernialne 1833-1840

Szkoła Departamentowa zwana od 1819 r. Wojewódzką w Kielcach pierwsza w pełni państwowa szkoła średnia powołana została do życia w roku 1816. Były to czasy, gdy władze oświatowe Królestwa Polskiego reprezentowały kierunek liberalno-demokratyczny. Pracami KR WRiOP kierował wówczas Stanisław Kostka Potocki, człowiek światły, dbający o swobodny i wszechstronny rozwój szkolnictwa. Jednym z jego najbliższych współpracowników był Stanisław Staszic.

5 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: II. Szkoły rządowe 1816-1840

III. Lata narodowych zrywów i nadziei 1845-1872

Szkoła Wyższa Realna 1845-1862
Gimnazjum Klasyczne 1862-1872

Likwidacja Gimnazjum Gubernialnego w Kielcach w 1840 r. zbiegła się w czasie ze zniesieniem odrębności w dziedzinie oświaty Królestwa Polskiego w stosunku do Cesarstwa Rosyjskiego. Także od tego roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa dla wszystkich typów szkół.

5 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: III. Lata narodowych zrywów i nadziei 1845-1872

IV. Lata Borowiczów i Radków

Strajk szkolny 1905 r.
Ostatnie lata rusyfikacji 1873-1915.
Męskie Gimnazjum Rządowe 1873-1915

Apogeum rusyfikacji szkolnictwa średniego w Kraju Przywiślańskim przypadło na ostatnie ćwierćwiecze XIX wieku, czyli w czasach obowiązywania ustawy "tołstojowskiej" upodabniającej system szkolny w Królestwie Polskim do istniejącego w imperium rosyjskim. Ustawa obowiązująca na tym terenie od 1873 r. pociągała za sobą poważne zmiany w organizacji gimnazjum kieleckiego i programach nauczania. Nauka przedłużona została do 9 lat, wprowadzono bowiem klasę wstępną, klasę VII uczyniono początkowo dwuletnią, by w roku 1875/1876 przemianować drugoroczną klasę VII na klasę VIII. Politycznym celem tych zabiegów było podporządkowanie uczącej się młodzieży jeszcze przez jeden dodatkowy rok codziennej kontroli zarówno w zakresie nauki, jak i pod względem sposobu życia. Wydłużało to okres izolacji młodzieży męskiej od "szkodliwych" wpływów politycznych zakorzenionych wśród słuchaczy uniwersytetów i innych szkół wyższych.

5 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: IV. Lata Borowiczów i Radków