Lekcje otwarte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

Przejdź do - Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

W dniu 21.10.2021r nauczyciel języka hiszpańskiego Pani Magdalena Kucab, w klasie 1D przeprowadziła lekcję otwartą z wykorzystaniem TIK. W zajęciach mogli uczestniczyć nauczyciele I LO, VI LO i ZSE w Kielcach w związku z nawiązaną współpracą w ramach sieci szkół.Temat lekcji: En el mundo de los números. Poznajemy liczebniki od 0 do 100 miał na celu zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia liczebników głównych w zakresie od 0 do 100.

21 października 2021
Czytaj więcej o: Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

Przejdź do - Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

25 października w klasie 3D na lekcji języka hiszpańskiego odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez Panią Annę Pacak. Jej głównym celem było zaprezentowanie nowych metod dotyczących TIK (Technologia Informacyjno – Komunikacyjna) na lekcjach języków obcych. Podczas zajęć uczniowie poznali nowe słownictwo związane z obowiązkami domowymi oraz utrwalali peryfrazę estar + gerundio pracując na laptopach, jakie otrzymała szkoła w ramach projektu „Aktywna Tablica”. Wykorzystane zostały również przygotowane ćwiczeniach interaktywne na platformie LearningApps oraz Blooket. 

25 października 2021
Czytaj więcej o: Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

Przejdź do - Lekcja otwarta w ramach projektu "Aktywna Tablica"

W dniu 09.12.2021r nauczyciel muzyki Pani Anna Pawłowska, w klasie 1C przeprowadziła lekcję otwartą z wykorzystaniem TIK. W zajęciach mogli uczestniczyć nauczyciele I LO, VI LO i ZSE w Kielcach w związku z nawiązaną współpracą w ramach sieci szkół.Temat lekcji: Solo i w zespole - sposoby wykonawstwa muzycznego.

9 grudnia 2021