XXIV

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogólnopolski XXIV Konkurs Literacki „O Pióro Stefana”

Informujemy, że decyzją jury Ogólnopolskiego XXIV Konkursu Literackiego „O Pióro Stefana” w składzie: Lilla Winiarska-Mancini, Elżbieta Pukalska, Anna Wojnowska-Duplicka konkurs nie został rozstrzygnięty. Nadesłane prace nie spełniały kryteriów regulaminowych.

30 maja 2024
Anna Wojnowska-Duplicka

Regulamin Ogólnopolskiego XXIV Konkursu Literackiego „O Pióro Stefana"

Informujemy, że zarządzeniem nr 15.2024 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 r. Ogólnopolski XXIV Konkurs Literacki „O Pióro Stefana" został umieszczony w wykazie konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa świętokrzyskiego.

4 grudnia 2023