Jesteś tutaj: Start / Fundusz zdrowotny

Fundusz zdrowotny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Fundusz zdrowotny

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/726/2020 Rady Miasta Kielce z dn. 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej, warunków i sposobu ich przyznawania, dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce przysługuje Państwu pomoc zdrowotna w formie zasiłku pieniężnego. Przyznanie pomocy uwarunkowane jest złożeniem wniosku do Dyrektora Szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie.
  2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenie/rehabilitacji za ostatni rok.
  3. Oświadczenie o dochodach (średni dochód netto przypadający na jednego członka w rodzinie z rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku).
  4. Zlecenie na przelew środków na konto osobiste.
  5. Podpisaną klauzulę informacyjną.

 

25 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Fundusz zdrowotny