Legitymacja szkolna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYDAWANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH

  1. Duplikaty legitymacji szkolnych są wydawane na pisemną prośbę - wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  2. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł .

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Nr konta: 58 1050 1461 1000 0023 5339 8817

ING Bank Śląski

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach

ul. Ściegiennego 15

25-033 Kielce

tytułem: duplikat legitymacji oraz imię, nazwisko i klasa osoby, na którą ma być wystawiany duplikat.

  1. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni od momentu wpływu opłaty na konto szkoły