Doświadczam, rozumiem...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Przejdź do - Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Logotyp

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie to miejsce, które inspiruje do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. W ramach realizacji zadania czwartego uczestnicy projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod czujnym okiem specjalistów wzięli udział w dwóch laboratoriach (grupa 1 i 2 -  12.10.2021 r. , grupa 3 i 4 - 13.10.2021r.,grupa 5 - 26.10.2021 r.. grupa 6- 29.10.2021r., grupa 7 - 2.11,2021r.)

2 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Laboratorium chemiczne

Przejdź do - Laboratorium chemiczne

Logotyp

Dnia 07.10.2021 w czwartek odbyły się kolejne zajęcia laboratoryjne z chemii dla dwóch grup uczniowskich (grupy 1 i 3) realizujących projekt „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zajęciach została poruszona tematyka związków kompleksowych, w cząsteczkach których ligandami są jony tiosiarczanowe, tiocyjanianowe, wodorotlenkowe oraz cząsteczki amoniaku - tworzące często spotykane w chemii związków kompleksowych aminakompleksy srebra(I), miedzi(II) i cynku.

7 października 2021
Aleksandra Szychowska
Czytaj więcej o: Laboratorium chemiczne

Zajęcia laboratoryjne z biologii

Przejdź do - Zajęcia laboratoryjne z biologii

Logotyp

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Katarzynę Pióro i panią Iwonę Dudę zajęcia laboratoryjne dla trzech grup poświęcone rozpoznawaniu trwałych preparatów mikroskopowych z botaniki i zoologii oraz elementów szkieletu człowieka. Zajęcia o tej samej tematyce dla grupy IV przeprowadziła pani Anna Baran 28.09.2021 r.

Uczestnicy projektu zapoznali się z techniką i zasadami mikroskopowania oraz posłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej budowy szkieletu człowieka. A następnie przystąpili do zajęć praktycznych.

28 września 2021
Katarzyna Pióro
Czytaj więcej o: Zajęcia laboratoryjne z biologii

Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

Przejdź do - Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

Logotyp

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 16.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Szychowską zajęcia laboratoryjne poświęcone wykrywaniu i odróżnianiu kationów ołowiu (II), baru, srebra (I), chromu (III) i miedzi (II) za pomocą anionów wodorotlenkowych i anionów chromianowych (VI).
Uczestnicy projektu po zapoznaniu się  z techniką wykonywania tego typu eksperymentów chemicznych, obejrzeli pokaz doświadczeń wykonanych przez nauczyciela i zapisali stosowne obserwacje. Pokaz ten był wskazówką do samodzielnego wykonania eksperymentów prowadzących do wykrycia zawartości probówek, które uczestnicy otrzymali do badania.

17 września 2021
Aleksandra Szychowska
Czytaj więcej o: Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II

Przejdź do - Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II

Logotyp

Od 28 maja do końca czerwca uczestnicy projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. brali udział w drugim module warsztatów z przedsiębiorczości. Zajęcia były szansą na przyjrzenie się przedsiębiorczości w życiu codziennym tj. zarządzaniu finansami osobistymi czy inwestowaniu i ryzyku z tym związanym. Podczas spotkań proaktywne zarządzanie zadaniami przychodziło uczniom w sposób naturalny dzięki symulacji realizacji projektów społecznych w szkole! Było dużo ćwiczeń, pracy w grupach, wspólnego rozwiązywania zadań, a do tego kreatywnie i wesoło!

30 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II