Laboratorium chemiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2021

Logotyp

Dnia 07.10.2021 w czwartek odbyły się kolejne zajęcia laboratoryjne z chemii dla dwóch grup uczniowskich (grupy 1 i 3) realizujących projekt „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zajęciach została poruszona tematyka związków kompleksowych, w cząsteczkach których ligandami są jony tiosiarczanowe, tiocyjanianowe, wodorotlenkowe oraz cząsteczki amoniaku - tworzące często spotykane w chemii związków kompleksowych aminakompleksy srebra(I), miedzi(II) i cynku.

Po wprowadzeniu teoretycznym przez nauczyciela oraz zapoznaniu uczestników projektu z tematyką i sposobem wykonania eksperymentów chemicznych, uczniowie zostali podzieleni na sześć grup, z których dany eksperyment wykonywały po dwie grupy niezależnie od siebie.
Uczestnicy projektu przeprowadzili następujące doświadczenia chemiczne:

grupa 1 i 2 - przeprowadziła eksperymenty chemiczne polegające na
badaniu wpływu jonów tiosiarczanowych i amoniaku na osad chlorku srebra (I) - powstawanie kompleksów tiosiarczanowych srebra i aminakompleksów srebra.

Grupa 3 i 4 wykonała badanie wpływu amoniaku na trudnorozpuszczalne substancje - wodorotlenki cynku, miedzi (II) oraz tlenku srebra (I), które najpierw należało sporządzić.

Grupa 5 i 6 przeprowadziła badanie wpływu tiocyjanianu (rodanku) amonu na sole miedzi (II), żelaza (III) i cynku oraz otrzymała trudnorozpuszczalny tiosiarczan srebra (I) i siarczek srebra (I).

Następnie każda grupa zaprezentowała swoje obserwacje i wnioski do przeprowadzonych doświadczeń, a także przedstawiła zapis jonowych równań przeprowadzonych procesów.

Na zajęciach rozwiązywane było także zadanie z analizy chemicznej polegające na identyfikacji nieznanej substancji chemicznej na podstawie opisu obserwacji.

Autor: Aleksandra Szychowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 1

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 2

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Zajęia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 3

  Zajęia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 4

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr1- zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 1

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 2

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 3

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 4

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 5

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 5

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 6

  Zajęcia laboratoryjne z chemii 7.10.21 gr3- zdjęcie 6