Wojskowa Akademia Techniczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Patronat Wojskowej Akademii Technicznej

Przejdź do - Patronat Wojskowej Akademii Technicznej

W dniu 27 maja 2019 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademia Techniczną im. J.Dąbrowskiego reprezentowaną przez Panią dr. hab. inż. Marzenę Tykarską -Prorektora ds. studenckich WAT, a I Liceum Ogólnokształcacym im. S. Żeromskiego w Kielcach reprezentowanym przez Pana Dyrektora Waldemara Pukalskiego.

W ramach wsółpracy Wojskowa Akademia Techniczna deklaruje:

  1. objęcie Liceum patronatem naukowym;
  2. prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w Liceum;
  3. współpracę z nauczycielami Liceum w tym udzielenie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych zajęć;
  4. wspólorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów Liceum (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.)
  5. wpółorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz spotkań kulturalno - historycznych;
  6. zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych;
  7. utworzenie na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną Liceum;
  8. dostarczanie prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym Liceum.

https://www.wat.edu.pl/

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/naukowy-patronat-nad-kieleckim-liceum/

28 maja 2019