Zajęcia laboratoryjne z biologii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2021

Logotyp

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Katarzynę Pióro i panią Iwonę Dudę zajęcia laboratoryjne dla trzech grup poświęcone rozpoznawaniu trwałych preparatów mikroskopowych z botaniki i zoologii oraz elementów szkieletu człowieka. Zajęcia o tej samej tematyce dla grupy IV przeprowadziła pani Anna Baran 28.09.2021 r.

Uczestnicy projektu zapoznali się z techniką i zasadami mikroskopowania oraz posłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej budowy szkieletu człowieka. A następnie przystąpili do zajęć praktycznych.

Na stanowisku „Świat w skali mikro” rozpoznawali różne rodzaje tkanek roślinnych (okrywające, miękiszowe, przewodzące, wzmacniające) i zwierzęcych (nabłonkowa, mięśniowe, nerwowe, łączne). Natomiast  na stanowisku „Grunt to mieć dobre rusztowanie” rozpoznawali elementy szkieletu człowieka na modelach anatomicznych (szkielet człowieka, czaszka, pojedyncze kości kończyn wolnych i obręczy).

Autor: Katarzyna Pióro

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 1

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 2

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 3

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 4

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 5

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 2 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 5

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 1

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 2

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 3

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 4

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 5

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 5

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 6

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 6

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 7

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 3 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 7

 • Powiększ zdjęcie Obraz mikroskopowy

  Obraz mikroskopowy

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 1 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 1

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 1 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 1 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 2

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 1 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 1 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 3

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 1 - 23 września 2021 r. - zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 4 - 28 września 2021 r. - zdjęcie 1

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 4 - 28 września 2021 r. - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 4 - 28 września 2021 r. - zdjęcie 2

  Zajęcia laboratoryjne z biologii, grupa 4 - 28 września 2021 r. - zdjęcie 2