Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2021

Logotyp

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 16.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Szychowską zajęcia laboratoryjne poświęcone wykrywaniu i odróżnianiu kationów ołowiu (II), baru, srebra (I), chromu (III) i miedzi (II) za pomocą anionów wodorotlenkowych i anionów chromianowych (VI).
Uczestnicy projektu po zapoznaniu się  z techniką wykonywania tego typu eksperymentów chemicznych, obejrzeli pokaz doświadczeń wykonanych przez nauczyciela i zapisali stosowne obserwacje. Pokaz ten był wskazówką do samodzielnego wykonania eksperymentów prowadzących do wykrycia zawartości probówek, które uczestnicy otrzymali do badania.

W części praktycznej  siedem kilkuosobowych zespołów otrzymało inny zestaw jonów do wykrycia opisanymi w pokazie metodami. Po wykonaniu czynności laboratoryjnych każdy zespół uczniów zaprezentował wyniki swoich badań i otrzymał od nauczyciela odpowiedź, czy są one poprawne. W przeważającej większości wszystkie zespoły uczestników ćwiczeń wykonały swoje badania bezbłędnie. Nieliczne błędy zostały na zajęciach wyjaśnione.
Dodatkową pracą, jaką uczniowie wykonali podczas zajęć było rozwiązanie zadania laboratoryjnego, polegającego na identyfikacji nieznanych związków chemicznych na podstawie tekstu chemicznego opisującego stosowne obserwacje. Zadanie to zostało omówione podczas zajęć.

Autor: Aleksandra Szychowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 3

  Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 1

  Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 2

  Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 4

  Zajęcia z chemii grupy 3 - 16 września 2021 r. - zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 1

  Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 2

  Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 3

  Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 4

  Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 5

  Zajęcia z chemii grupy 1- 16 września 2021 r. - zdjęcie 5