Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Konto Rady Rodziców I LO w banku PKO BP II O/KIELCE nr 54 1020 2629 0000 9002 0010 3457

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze wydarzenia

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów

Zawiadamiamy, że Rada Rodziców I LO w Kielcach na zebraniu w dniu 14.09.2020 r. wybrała ofertę ubezpieczenia uczniów zaproponowaną przez InterRisk TU S.A. Uczniowie będą objęci ubezpieczeniem od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r., wysokość składki wynosi 40 zł, którą należy wpłacić do dnia 30.09.2020 r. na konto:

Bank Santander Nr konta 91 1910 1048 2944 6567 9153 0002

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dokładnym oznaczeniem literowym (np. 2Ag). W danych odbiorcy do przelewu trzeba wpisać InterKielce.

24 września 2020
Czytaj więcej o: Dobrowolne ubezpieczenie uczniów

Czytanie na trawie

Powiększ zdjęcie Czytanie%20na%20trawie%20-%20zdjęcie%201

Dzięki słonecznej aurze 22 września, spotkaliśmy się już po raz trzeci w tym roku szkolnym na głośnym czytaniu wakacyjnych lektur. Wysłuchaliśmy fragmentów : „Portretu Doriana Greya” Oskara Wilde’a, „Sześćdziesięciu felietonów najjadowitszych” Jerzego Pilcha i poradnika Stéphane Garniera „Żyć jak kot”. Do lektury wybranych książek zachęcały Zuzia Chęcina uczennica klasy 3a oraz nauczycielki języka polskiego panie Lilla Winiarska-Mancini i Joanna Zarzecka.

Na kolejnym spotkaniu 29 września będziemy czytać książki o zwierzętach. Zapraszamy

22 września 2020
Anna Wojnowska-Duplicka
Czytaj więcej o: Czytanie na trawie

Badania ankietowe klas maturalnych

Świętokrzyski program stypendialny

Logo

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczyna realizację V edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu zostanie ogłoszony najprawdopodobniej na początku października br. 

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają:

  1. kryteria obowiązkowe (łącznie wszystkie):
    • w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego,
    • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2019 roku nie przekroczył dwuipółkrotności progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 1 685,00 zł (2,5 x 674 zł) lub 1 910,00 zł (2,5 x 764 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
16 września 2020
Czytaj więcej o: Świętokrzyski program stypendialny

Czytanie na trawie

Powiększ zdjęcie Czytanie%20na%20trawie%20-%20zdjęcie%201

Korzystając z pięknej wrześniowej pogody, po raz kolejny spotkaliśmy się na czytaniu wakacyjnych lektur. Wybrane książki przedstawili uczniowie: Sylwia Jańczyk, Dominika Nathali i Michał Janusz. Wysłuchaliśmy fragmentów: „Kirke” Madeline Miller, „Słowika” Kristin Hannah i „Szkiców piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego. Zajrzyjcie do tych fascynujących książek.

15 września 2020
Anna Wojnowska-Duplicka
Czytaj więcej o: Czytanie na trawie