Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Darmowy Kurs CSS

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - NABÓR DO 12 ODDZIAŁÓW- DNI OTWARTE DLA KANDYDATÓW 29-30 KWIETNIA godz.9:00-14:00

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze wydarzenia

REKRUTACJA DO I LO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Powiększ zdjęcie Rekrutacja%202019/2020%20-Slajd%201

Sukces w Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS

Miłosz Nesterowicz, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach został finalistą polskiej edycji XXXI Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS).

Będąc uczniem naszego liceum, Miłosz uzyskał tytuł finalisty 47 Olimpiady Biologicznej. Przygotował pracę badawczą pt.„Inwentaryzacja drzew dawnego parku dworskiego w Zabłociu, ze wskazaniem kandydatów na pomniki przyrody ożywionej”.

Praca została wyróżniona przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2017/2018 i zgłoszona do unijnego konkursu uczniowskich projektów badawczych, którego polskie eliminacje organizuje Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

EUCYS

7 marca 2019
Anna Baran
Czytaj więcej o: Sukces w Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS

Zajęcia laboratoryjne z fizyki

Powiększ zdjęcie Zajęcia%20laboratoryjne%20z%20fizyki

W ramach innowacji pedagogicznej z fizyki 22 lutego 2019 uczniowie klasy 1H o profilu matematyczno -fizycznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Fizyki UJK. Zapoznali się z metodami pracy  w pracowni jądrowej oraz metodami wykrywania promieniowania jądrowego.

23 lutego 2019
Joanna Drogosz
Czytaj więcej o: Zajęcia laboratoryjne z fizyki

GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO DROGA DO POLSKI

Powiększ zdjęcie Gustaw%20Herling-Grudziński%20odwiedza%20swoją%20szkołę%20w%201997%20roku

Historia literatury polskiej notuje pewien wstydliwy rozdział. W powojennej polskiej kulturze istnieli ważni twórcy, skazani jednak na zapomnienie i wykreśleni ze świadomości literackiej kraju. Ten zakaz dotyczył wszystkich, których okoliczności rzuciły w okresie wojny lub tuż po niej w głąb Związku Radzieckiego, a którzy potem ośmielali się dawać świadectwo tragicznych doświadczeń z sowieckich łagrów. Taką postacią był przez lata GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI, jeden z najciekawszych pisarzy polskich tworzących na emigracji, wybitny intelektualista i moralista.

Gustaw Herling-Grudziński urodził się 20 maja 1919 r. w Kielcach jako najmłodsze z czworga dzieci Józefa i Doroty z Bryczkowskich. W 1921 r., po sprzedaniu mająteczku w Skrzelczycach, ojciec stał się współwłaścicielem młyna w Suchedniowie. Ten właśnie okres z dzieciństwa najmocniej utrwalił się we wspomnieniach autora „Innego świata”, choć reminiscencje te przybierają wymiar nierealny, o czym świadczy zapis z „Dziennika”: „Przed wyjazdem z Neapolu wyciągnąłem moją siostrę na opowiadania o naszych stronach. Krążyłem wokół Ciemnego Stawu, przymykając oczy widziałem z absolutną wyrazistością olchową groblę, łachy nenufarów, szuwary blisko łąki, stawidła i upust, płytką rzeczkę opływającą nasz dom, ogromne modrzewie przed domem. Cóż z tego, że większości obrazu już nie ma (…) Realność dzieciństwa nie jest tak krucha i sypka, jak realność wieku dojrzałego. Szczęśliwy, kto ją potrafi w opisie utrwalić na zawsze. Zazdroszczę Miłoszowi „Doliny Issy” (Szafuza, 21.08.1971)¹.

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO DROGA DO POLSKI