Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze wydarzenia

Informacja dla uczniów zakwalifikowanych do I LO

Przypominamy uczniom klas pierwszych o konieczności złożenia w okresie wakacyjnym 2 zdjęć - format legitymacyjny, podpisanych na odwrocie (imię , nazwisko i klasa).

Kartę zdrowia uczniowie przynoszą w pierwszym tygodniu września do gabinetu pani pielęgniarki (w zaklejonej i podpisanej kopercie - imię, nazwisko i klasa)

23 lipca 2021
Czytaj więcej o: Informacja dla uczniów zakwalifikowanych do I LO

Z przykrością zawiadamiamy...

Powiększ zdjęcie Wstążka%20żałobna

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 4 lipca zmarła długoletnia nauczycielka matematyki Pani Lidia Idzikowska, która pracowała w naszej szkole w latach 1956-1990. Łączymy się w bólu z rodziną zmarłej.

8 lipca 2021
Czytaj więcej o: Z przykrością zawiadamiamy...

Informacja dotycząca REKRUTACJI

Urząd Miasta Kielce informuje, iż w terminie od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą:

  1. Zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół i oddziałów.

W celu wprowadzenia zmian we wniosku, kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym powinien udać się do szkoły pierwszego wyboru w celu anulowania złożonego wniosku, wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie złożyć go osobiście wraz wymaganymi dokumentami w tej szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

  1. Złożyć wniosek – dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli wniosków do 21 czerwca br. (z wyłączeniem oddziału międzynarodowego w VI Liceum Ogólnokształcącym i oddziałów sportowych w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego).
6 lipca 2021
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca REKRUTACJI

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2021

Zawiadamiamy, że wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca (poniedziałek) o godzinie 11.00 w auli szkoły przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Po odbiór świadectw dojrzałości należy zgłosić się z dowodem osobistym i WŁASNYM długopisem.

ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ OSOBIŚCIE ABSOLWENT LUB INNA PEŁNOLETNIA OSOBA, KTÓRA POSIADA PISEMNE PEŁNOMOCNICTWO, CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ ABSOLWENTA i ZŁOŻONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY. TOŻSAMOŚĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU ŚWIADECTWA MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM WYDANEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ.

DRUK UPOWAŻNIENIA W ZAŁĄCZENIU:

23 czerwca 2021
Czytaj więcej o: ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2021

Akredytacja Erasmus+ na lata 2021-2027

Powiększ zdjęcie Informacja%20o%20projekcie

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzymało w wyniku konkursu wniosków Akredytację Erasmus+ na lata 2021-2027 na organizowanie wymian międzynarodowych dla nauczycieli i uczniów I LO. Autorem i koordynatorem projektu jest Gabriela Olea Martin. Na prawie 400 złożonych wniosków w dziedzinie Edukacja szkolna, akredytację otrzymało tylko 160 szkół, w tym wśród szkół kieleckich tylko I LO. Zajęliśmy 35 miejsce na 160 przyznanych akredytacji. Akredytacja dotyczy Akcji 1, czyli indywidualnych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli oraz wyjazdów grupowych dla uczniów. Projekt zakłada szkolenia językowe CLIL z języka hiszpańskiego i angielskiego oraz szkolenia w dziedzinie nowoczesnych technologii i nauczania dwujęzycznego przedmiotów w języku hiszpańskim i angielskim w celu wprowadzenia do oferty szkoły przedmiotów dwujęzycznych.

21 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Akredytacja Erasmus+ na lata 2021-2027