Patronat Wojskowej Akademii Technicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2019

W dniu 27 maja 2019 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademia Techniczną im. J.Dąbrowskiego reprezentowaną przez Panią dr. hab. inż. Marzenę Tykarską -Prorektora ds. studenckich WAT, a I Liceum Ogólnokształcacym im. S. Żeromskiego w Kielcach reprezentowanym przez Pana Dyrektora Waldemara Pukalskiego.

W ramach wsółpracy Wojskowa Akademia Techniczna deklaruje:

 1. objęcie Liceum patronatem naukowym;
 2. prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w Liceum;
 3. współpracę z nauczycielami Liceum w tym udzielenie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych zajęć;
 4. wspólorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów Liceum (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.)
 5. wpółorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz spotkań kulturalno - historycznych;
 6. zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych;
 7. utworzenie na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną Liceum;
 8. dostarczanie prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym Liceum.

https://www.wat.edu.pl/

https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/naukowy-patronat-nad-kieleckim-liceum/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 1

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 2

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 3

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 4

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 5

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 5

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 6

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 6

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 7

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 7

 • Powiększ zdjęcie Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 8

  Fot. Sebastian Jurek - Wojskowa AkademiaTechniczna - zdjęcie 8