Doświadczam, rozumiem...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Przejdź do - Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Logotyp

W dniach 21 -22 czerwca 2021 r. odbyły się zajęcia bilogiczne dla sześciu grup w ramach realizacji zadania drugiego  projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poświęcone były dysekcji serca świni, które z uwagi na duże podobieństwo do serca ludzkiego uczestnicy projektu mogli wykorzystać do nauki anatomii tego narządu. Zajęcia prowadziła Pani dr Małgorzata Radzimirska -pracownik Instytutu Biologii UJK w Kielcach.  

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Przejdź do - Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Logotyp

Ostatnie już spotkanie z ekspertem związane z realizacją zadania trzeciego projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu odbyło się 17 czerwca 2021 r. w auli szkoły. Tym razem swoją wiedzą z uczestnikami projektu podzieliła się Pani Jadwiga Zapała, specjalista promocji zdrowia z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO.

17 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi - spotkanie z ekspertem

Przejdź do - Profilaktyka nowotworów głowy i szyi - spotkanie z ekspertem

Logotyp

W czwratek 10 czerwca 2021 roku w auli szkoły odbyło się spotkanie z Panem dr n. med. Sławomirem Okłą kierownikiem kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach poświęcone profilaktyce nowotworów. Uczestnicy projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu zaproszonego gościa.

10 czerwca 2021

Spotkanie z ekspertem „Fizjoterapia - zawód i pasja”

Przejdź do - Spotkanie z ekspertem „Fizjoterapia - zawód i pasja”

Logotyp

21 kwietnia w auli szkoły odbyło się zdalne spotkanie w aplikacji TEAMS z Panem Maciejem Pietraszkiem na temat fizjoterapii. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT.

21 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Spotkanie z ekspertem „Fizjoterapia - zawód i pasja”

Spotkanie z ekspertem

Przejdź do - Spotkanie z ekspertem

Logotyp

14 grudnia w auli szkoły Pani Eliza Hłasko przeprowadziła zdalne zajęcia na platformie Teams na temat „Działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - Roli form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”. W spotkaniu z ekspertem uczestniczyli uczniowie biorący udział w projekcie „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (Projekty konkursowe).

14 grudnia 2020