Spotkanie z ekspertem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2020

Logotyp

14 grudnia w auli szkoły Pani Eliza Hłasko przeprowadziła zdalne zajęcia na platformie Teams na temat „Działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - Roli form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”. W spotkaniu z ekspertem uczestniczyli uczniowie biorący udział w projekcie „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (Projekty konkursowe).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z ekspertem 14 grudnia 2020 r. -zdjęcie 1

  Spotkanie z ekspertem 14 grudnia 2020 r. -zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z ekspertem 14 grudnia 2020 r. -zdjęcie 2

  Spotkanie z ekspertem 14 grudnia 2020 r. -zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z ekspertem 14 grudnia 2020 r. -zdjęcie 3

  Spotkanie z ekspertem 14 grudnia 2020 r. -zdjęcie 3