Jesteś tutaj: Start


Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Logotyp

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego   w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. realizuje projekt Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe.

Najnowsze wydarzenia

Ogłoszenie

Materiały ze Spotkania Pokoleń 2015 można odebrać w szkole ( aula): 01.10 br., czwartek, w godz. 16.00-18.00 oraz 02.10. br., piątek, w godz. 12.00-14.00.
Po tym terminie we wtorki w godz. 10.00-15.30 oraz środy w godz. 10.00-16.15. Informacje można uzyskać też telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 3676157) lub stowarzyszeniu ( tel. 607 76 53 48 ).

1 października 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

Powiększ zdjęcie Doktor%20Honoris%20Causa%20-%20zdjęcie%201

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym o godz. 1200 w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. inż. Wiesławowi Olszakowi - absolwentowi I LO z 1945 roku.

Serdeczne gratulujemy!

24 września 2015
Czytaj więcej o: Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

290 lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

Powiększ zdjęcie 290%20lat%20liceum%20-%20zdjęcie%201

W dniach 18-19 września obchodziliśmy 290-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. W ramach obchodu jubileuszu odbyło się "Spotkanie Pokoleń" absolwentów i nuczycieli.

W szkole miała miejsce uroczystość nadania pracowni plastycznej imienia profesor Danuty Sobczak-Michałowskiej  i pracowni matematycznej imienia wybitnie uzdolnionego matematycznie absolwenta Tomasza Osmana.

19 września 2015
Czytaj więcej o: 290 lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

Rekonstruktorzy a jednoczesnie uczniowie I LO

Powiększ zdjęcie Rekonstruktorzy%201%20września%202015%20-%20zdjęcie%201

Po kilku latach pracy udało się zbudować mocny zespół rekonstruktorów WP’39 z I LO. Uczniowie własnymi siłami podjęli się i przeprowadzili trzy ambitne zadania w dniu 1 września:

 1. Wystawienie warty na Cmentarzu Wojsk Polskich,
 2. Wystawienie pocztu do wciągnięcia flagi państwowej na maszt na Cmentarzu Wojsk Polskich,
 3. Wystawienie warty przy tablicy na Cmentarzu Nowym - poświęconej ofiarom bombardowań Kielc w dniu 4 września 1939 r.
2 września 2015
Opiekun Klubu Historycznego w I LO [SRH 4 ppLeg] Zbigniew Kowalski
Czytaj więcej o: Rekonstruktorzy a jednoczesnie uczniowie I LO

Wyprawka szkolna 2015

Informacja dla rodziców uczniów I LO m. S. Żeromskiego w Kielcach Zasady udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
  1. uczniom (bez względu na klasę do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016):
   1. słabowidzącym,
   2. niesłyszącym,
   3. słabosłyszącym,
   4. z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim,
   5. z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
23 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Wyprawka szkolna 2015