Strona główna

Logotyp

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego   w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. realizuje projekt Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe.

Najnowsze wydarzenia

Parapetówka – przygarnij książkę

Powiększ zdjęcie Parapetówka-%20zdjęcie%201

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych rozpoczęliśmy akcją bookcrossingową „Parapetówka – przygarnij książkę”.

6 i 7 października, przed każdą przerwą międzylekcyjną na parapetach szkolnych korytarzy wykładano książki. Wśród nich można było znaleźć atrakcyjne powieści, bestselerowe tytuły, literaturę popularnonaukową, słowniki, poradniki, a także literaturę dla dzieci. Różnorodność propozycji niejednokrotnie realizowała niszowe zapotrzebowania czytelnicze. Do każdego egzemplarza dołączono okolicznościową zakładkę.

7 października 2021
Anna Wojnowska-Duplicka
Czytaj więcej o: Parapetówka – przygarnij książkę

Laboratorium chemiczne

Powiększ zdjęcie Zajęcia%20laboratoryjne%20z%20chemii%207.10.21%20gr1-%20zdjęcie%201

Logotyp

Dnia 07.10.2021 w czwartek odbyły się kolejne zajęcia laboratoryjne z chemii dla dwóch grup uczniowskich (grupy 1 i 3) realizujących projekt „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zajęciach została poruszona tematyka związków kompleksowych, w cząsteczkach których ligandami są jony tiosiarczanowe, tiocyjanianowe, wodorotlenkowe oraz cząsteczki amoniaku - tworzące często spotykane w chemii związków kompleksowych aminakompleksy srebra(I), miedzi(II) i cynku.

7 października 2021
Aleksandra Szychowska
Czytaj więcej o: Laboratorium chemiczne

Spotkanie z ambasadorem Panamy

Powiększ zdjęcie Ambasador%20Panamy,%20Prezydent%20Bogdan%20Wenta,%20wiceprezydent%20Marcin%20Chłodnicki,%20nauczyciele%20i%20uczniowie%20na%20spotkaniu%20w%20V%20LO%20w%20Kielcach

Pan Javier Alcides Bonagas de Gracia - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Panamy w Polsce odwiedził 1 października (piątek) V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach, gdzie wraz z Panem prezydentem Bogdanem Wentą i jego zastępcą Panem Marcinem Chłodnickim spotkał się z grupą młodzieży z trzech kieleckich liceów uczącą się języka hiszpańskiego.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele naszego liceum. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z klasy 3Ag pod opieką Pani Gabrieli Ola Martin oraz wicedyrektor I LO w Kielcach Jolanta Chojnecka.

1 października 2021
Czytaj więcej o: Spotkanie z ambasadorem Panamy

Zajęcia laboratoryjne z biologii

Powiększ zdjęcie Zajęcia%20laboratoryjne%20z%20biologii,%20grupa%202%20-%2023%20września%202021%20r.%20-%20zdjęcie%201

Logotyp

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Katarzynę Pióro i panią Iwonę Dudę zajęcia laboratoryjne dla trzech grup poświęcone rozpoznawaniu trwałych preparatów mikroskopowych z botaniki i zoologii oraz elementów szkieletu człowieka. Zajęcia o tej samej tematyce dla grupy IV przeprowadziła pani Anna Baran 28.09.2021 r.

Uczestnicy projektu zapoznali się z techniką i zasadami mikroskopowania oraz posłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej budowy szkieletu człowieka. A następnie przystąpili do zajęć praktycznych.

28 września 2021
Katarzyna Pióro
Czytaj więcej o: Zajęcia laboratoryjne z biologii

Europejski Dzień Języków

Powiększ zdjęcie Europejski%20Dzień%20Języków%20-%20spotkanie%20w%20auli%20I%20LO%20w%20Kielcach%20-%20zdjęcie%201

W tym roku święto wielojęzyczności obchodziliśmy pod hasłem Harry Potters Day. W programie spotkania, które odbyło się w szkolnej auli, przewidziano szereg atrakcji, których celem było promowanie umiejętności językowych uczniów. Dla uczestników quizu i gier językowych przygotowano bony z dodatkowymi plusami, ocenami i „niepytkami” z języków obcych.

27 września 2021
Anna Wojnowska-Duplicka
Czytaj więcej o: Europejski Dzień Języków