Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Logotyp

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego   w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. realizuje projekt Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe.

Najnowsze wydarzenia

Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II

Powiększ zdjęcie Warsztaty%20z%20przedsiębiorczości,%20grupa%203%2028%20maja%202021%20r.%20-%20zdjęcie%201

Logotyp

Od 28 maja do końca czerwca uczestnicy projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. brali udział w drugim module warsztatów z przedsiębiorczości. Zajęcia były szansą na przyjrzenie się przedsiębiorczości w życiu codziennym tj. zarządzaniu finansami osobistymi czy inwestowaniu i ryzyku z tym związanym. Podczas spotkań proaktywne zarządzanie zadaniami przychodziło uczniom w sposób naturalny dzięki symulacji realizacji projektów społecznych w szkole! Było dużo ćwiczeń, pracy w grupach, wspólnego rozwiązywania zadań, a do tego kreatywnie i wesoło!

30 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2021

Zawiadamiamy, że wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca (poniedziałek) o godzinie 11.00 w auli szkoły przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Po odbiór świadectw dojrzałości należy zgłosić się z dowodem osobistym i WŁASNYM długopisem.

ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ OSOBIŚCIE ABSOLWENT LUB INNA PEŁNOLETNIA OSOBA, KTÓRA POSIADA PISEMNE PEŁNOMOCNICTWO, CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ ABSOLWENTA i ZŁOŻONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY. TOŻSAMOŚĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU ŚWIADECTWA MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM WYDANEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ.

DRUK UPOWAŻNIENIA W ZAŁĄCZENIU:

23 czerwca 2021
Czytaj więcej o: ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2021

Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Powiększ zdjęcie Zajęcia%20grupy%205%20-%2022%20czerwca%202021%20r.%20-%20zdjęcie%202

Logotyp

W dniach 21 -22 czerwca 2021 r. odbyły się zajęcia bilogiczne dla sześciu grup w ramach realizacji zadania drugiego  projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poświęcone były dysekcji serca świni, które z uwagi na duże podobieństwo do serca ludzkiego uczestnicy projektu mogli wykorzystać do nauki anatomii tego narządu. Zajęcia prowadziła Pani dr Małgorzata Radzimirska -pracownik Instytutu Biologii UJK w Kielcach.  

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Akredytacja Erasmus+ na lata 2021-2027

Powiększ zdjęcie Informacja%20o%20projekcie

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzymało w wyniku konkursu wniosków Akredytację Erasmus+ na lata 2021-2027 na organizowanie wymian międzynarodowych dla nauczycieli i uczniów I LO. Autorem i koordynatorem projektu jest Gabriela Olea Martin. Na prawie 400 złożonych wniosków w dziedzinie Edukacja szkolna, akredytację otrzymało tylko 160 szkół, w tym wśród szkół kieleckich tylko I LO. Zajęliśmy 35 miejsce na 160 przyznanych akredytacji. Akredytacja dotyczy Akcji 1, czyli indywidualnych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli oraz wyjazdów grupowych dla uczniów. Projekt zakłada szkolenia językowe CLIL z języka hiszpańskiego i angielskiego oraz szkolenia w dziedzinie nowoczesnych technologii i nauczania dwujęzycznego przedmiotów w języku hiszpańskim i angielskim w celu wprowadzenia do oferty szkoły przedmiotów dwujęzycznych.

21 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Akredytacja Erasmus+ na lata 2021-2027

Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Powiększ zdjęcie Spotkanie%20z%20Panią%20Jadwigą%20Zapałą%20-%20zdjęcie%201

Logotyp

Ostatnie już spotkanie z ekspertem związane z realizacją zadania trzeciego projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu odbyło się 17 czerwca 2021 r. w auli szkoły. Tym razem swoją wiedzą z uczestnikami projektu podzieliła się Pani Jadwiga Zapała, specjalista promocji zdrowia z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO.

17 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii