Z WAT nauka jest fascynująca!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2015

Logo projektu WAT
Logo projektu WAT

W latach 2013-2015 w naszym liceum klasy matematyczno - fizyczne brały  udział w projekcie: Z WAT nauka jest fascynująca!-liderem projektu była Wojskowa Akademia Techniczna – a jej partnerem -Augustowskie Centrum Edukacyjne.
Klasy realizowały innowacyjny program nauczania z przedmiotów: matematyka i fizyka, nastawiony na ścisłą korelację między tymi przedmiotami. Wynikiem realizacji programów było rozbudzenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i przyrodniczymi oraz osiągnięciami najnowszych technologii oraz zachęcenie ich do podjęcia studiów na kierunkach technicznych i ścisłych, a przede wszystkim na zdobyciu przez uczniów wiedzy i umiejętności zgodnych ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

W ramach uczestnictwa w Projekcie I LO, zostało wyposażone w tablicę interaktywną oraz rzutnik multimedialny. Prowadzone były również na terenie szkoły dwa koła naukowe matematyczno - fizyczne pod opieką nauczycieli matematyki: Katarzyny Dabrowskiej-Adach i Katarzyny Misztal oraz nauczycieli fizyki: Joanny Drogosz i Haliny Synowiec- Bilnickiej. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali dostęp do platformy e-learningowej, dzięki temu mogli sami poszerzać swoją wiedzę z matematyki i fizyki. Przeprowadzane były testy sprawdzające wiedzę, ankiety. Uczestnicy projektu mogli wziąć udział w wykładach na uczelni oraz wyjechać do Warszawy na obóz naukowy organizowany przez WAT.

Autor: ekspert do spraw wdrażania projektu J.Chojnecka