Archipelag Matematyki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2013

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowany był projekt Archipelag Matematyki. Do projektu zostaliśmy zaproszeni przez Politechnikę Warszawską i współpracowaliśmy z jej przedstawicielami. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas 1g i 2f. Spotkania Klubu Odkrywców Archipelagu (taką nazwę w całej Polsce nosiły grupy realizujące projekt) odbywały się regularnie raz w tygodniu po 3 godziny od grudnia 2012r do czerwca 2013r.

Był to innowacyjny projekt edukacyjny, który polegał na zastosowaniu pracy na specjalnej platformie cyfrowej, jako narzędzia uzupełniającego naukę matematyki w liceach ogólnokształcących.

Celem projektu Archipelag Matematyki było zachęcenie uczniów liceów ogólnokształcących do poznawania matematyki i dziedzin, w których odgrywa ona istotną rolę. Cel został osiągnięty przez wciągnięcie uczniów do funkcjonującej w Internecie gry „Archipelag Matematyki”, która prezentowała w atrakcyjnej formie zagadnienia matematyczne, z intencją pokazania istoty i piękna idei i twierdzeń matematycznych, bez konieczności poznawania całego formalnego aparatu, który jest potrzebny do ich pełnego uzasadnienia i wykorzystania. Działo się to w trakcie wędrowania po Archipelagu, pokonywania przeszkód związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych, grania w gry o zawartości matematycznej, poznawania roli matematyki w wyjaśnianiu i rozumieniu świata oraz jej zastosowań w innych dziedzinach. Istotną rolę spełniał nauczyciel jako opiekun i animator działań grupy uczniów, korzystających z platformy Archipelagu. Założeniem projektu było doprowadzenie do sytuacji, w której użytkownicy będą również współtwórcami, autorami własnych propozycji, prezentujących matematykę i tematy z nią związane, tworzących gry, animacje, komiksy. Uczniowie we współpracy z nauczycielami mogli zamieszczać na platformie Archipelagu Matematyki własne pomysły na prezentację tematów już występujących na wyspach Archipelagu, bądź rozszerzających ten zakres.

Poruszane zagadnienia często wykraczały poza zakres materiału szkoły średniej, prezentowane były jednak tak, żeby było to dla uczniów zrozumiałe i atrakcyjne. Ponadto podkreślany był związek z matematyką z programu szkolnego przez zamieszczanie związanych z nią zadań i testów – miała to być również pomoc dla ucznia i nauczyciela w przygotowaniu tego pierwszego do matury.

Do projektu przystąpiło ok. 50 szkół z całej polski. Projekt finansowany był z Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu III – Wysoka jakość systemu edukacji i działania 3.5. - Projekty innowacyjne.

Każda osoba, która chciałaby w ciekawy sposób poznawać zagadnienia matematyki, może się sprawdzić w grze Archipelag Matematyki dostępnej na stronie: www.archipelagmatematyki.pl .

Autor: Katarzyna Misztal