Stypendium im. Andrzeja Radka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2020
  1. Fundatorem Stypendium jest Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego – Zarząd Główny w Kielcach, gromadzące na ten cel środki z darowizn członków oraz sympatyków – - indywidualnych i zbiorowych.
  2. Stypendystami mogą być absolwenci szkół podstawowych, kontynuujący naukę w szkołach średnich, uczniowie i absolwenci szkół średnich, decydujących się na studia wyższe, wywodzący się ze wsi, osad i niewielkich miasteczek województwa świętokrzyskiego, wykazujący się cechami osobowościowymi właściwymi literackiej postaci bohatera "Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego: zamiłowaniem do nauki, uporem i silną wolą w pokonywaniu przeszkód. Możliwe jest przyznawanie stypendium wyjątkowo studentom I lub II roku uczelni wyższych. Dopuszcza się również możliwość przyznawania stypendium tej samej osobie w kolejnych latach nauki.

Pliki do pobrania