Pożegnanie Pani Profesor Z.Sadowskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2015

Z przykrością zawiadamiamy, że 14 kwietnia 2015 roku zmarła Pani Profesor Zofia Sadowska, nauczycielka języka niemieckiego w I LO w latach 1970-1977.

W latach 1970-1977 uczyła w naszej szkole języka niemieckiego, na dzisiejszym Uniwersytecie Jana  Kochanowskiego wykładała też łacinę. Nie wiedzieliśmy, że była honorowym jurorem w wielu konkursach języka łacińskiego. Widywaliśmy Ją w mundurze harcerki. W ostatnich latach wielokrotnie spotykaliśmy się w czasie wernisaży i uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie. Mieliśmy w Pani Profesor życzliwego odbiorcę. Będzie nam brakowało Jej obecności.