Żerom w Europie, Europa w Żeromie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2017

Logo Erasmus+

"Żerom w Europie, Europa w Żeromie" to nazwa projektu programu Erasmus+ KA1, realizowanego w I LO w Kielcach w okresie 01.06.2017 – 30.06.2018.

Głównym celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji zawodowych naszych nauczycieli, a w rezultacie poziomu jakości pracy szkoły,
  • uzyskanie wymiaru organizacji europejskiej,
  • modernizacja procesu nauczania poprzez wprowadzenie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (łączenie treści programowych różnych przedmiotów z językiem angielskim),
  • zwiększenie znajomości języka obcego wśród uczestników projektu, tak aby był on jednym z narzędzi do nauczania danego przedmiotu,
  • wspieranie uczenia się pozaformalnego, tj. w zgodzie z zasadą: „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem”.

W projekcie zaplanowaliśmy pięć zagranicznych mobilności edukacyjnych w formie udziału w kursach metodyczno-językowych w Anglii, Hiszpanii i Portugalii. Uczestnikami projektu są: Iwona Duda, Agnieszka Pakuła, Anna Plachimowicz-Cynkier, Małgorzata Sobieraj, Lilla Winiarska-Mancini.

Po powrocie z mobilności uczestnicy zajmą się wdrażaniem zdobytych umiejętności zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły.

 

Żerom in Europe, Europe in Żerom

 
"Żerom in Europe, Europe in Żerom" is the name of the Erasmus+ KA1 project realised in I LO in Kielce in the period between 01/06/2017 and 30/06/2018.
 The main objective of the project is:
● to improve professional competences of our teachers, and as a result to improve the quality of teaching at school,
● to acquire European dimension,
● to modernise the teaching process via introducing content and language integrated learning (the integration of subject-matter content with English),
● to improve the participants' language competences so as to enable them to use the foreign language as the subject teaching tool,
● to support nonformal education, i.e. in accordance with the rule: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn”.

In the following project we have planned five European mobility activities in the form of participation in training courses in England, Spain and Portugal. The participants are Iwona Duda, Agnieszka Pakuła, Anna Plachimowicz-Cynkier, Małgorzata Sobieraj and Lilla Winiarska-Mancini.

Having returned from the mobility abroad, the participants will be involved in the implementation of the acquired new competences in accordance with the European Development Plan.