Fundusz zdrowotny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2015

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielc nr 62/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, przysługuje Państwu częściowa refundacja kosztów leczenia. Przyznanie zasiłku pieniężnego uwarunkowane jest złożeniem wniosku do Dyrektora Szkoły o przyznanie zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie.
  2. Faktury potwierdzające koszty poniesione na leczenie za ostatni rok.
  3.  Oświadczenie o dochodach ( średni dochód brutto przypadający na jednego członka w rodzinie z roku poprzedzającego złożenia wniosku).
  4.  Zlecenie na przelew środków na konto osobiste.

Formularze ( wniosek o przyznanie zasiłku, oświadczenie o dochodach, zlecenie na przelew środków) są do odebrania w bibliotece szkolnej i sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielc nr 62/2007 Komisja funduszu zdrowotnego rozpatruje złożone wnioski dwa razy w ciągu roku. Terminy składania wniosków wraz z załącznikami upływają 31 maja i 31 października każdego roku.

Pliki do pobrania