Fundusz zdrowotny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2021

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/726/2020 Rady Miasta Kielce z dn. 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej, warunków i sposobu ich przyznawania, dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce przysługuje Państwu pomoc zdrowotna w formie zasiłku pieniężnego. Przyznanie pomocy uwarunkowane jest złożeniem wniosku do Dyrektora Szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie.
  2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenie/rehabilitacji za ostatni rok.
  3. Oświadczenie o dochodach (średni dochód netto przypadający na jednego członka w rodzinie z rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku).
  4. Zlecenie na przelew środków na konto osobiste.
  5. Podpisaną klauzulę informacyjną.

 

Formularze ( wniosek o przyznanie zasiłku, oświadczenie o dochodach, zlecenie na przelew środków) są do odebrania w bibliotece szkolnej i sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/726/2020 Rady Miasta w Kielcach z dn. 3 grudnia 2020 r. komisja funduszu zdrowotnego rozpatruje złożone wnioski dwa razy w ciągu roku. Terminy składania wniosków wraz z załącznikami upływają 15 marca i 15 listopada każdego roku.

Zasiłek pieniężny przysługuje nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.

Pliki do pobrania