Doświadczam, rozumiem...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

Przejdź do - Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 16.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Szychowską zajęcia laboratoryjne poświęcone wykrywaniu i odróżnianiu kationów ołowiu (II), baru, srebra (I), chromu (III) i miedzi (II) za pomocą anionów wodorotlenkowych i anionów chromianowych (VI).
Uczestnicy projektu po zapoznaniu się  z techniką wykonywania tego typu eksperymentów chemicznych, obejrzeli pokaz doświadczeń wykonanych przez nauczyciela i zapisali stosowne obserwacje. Pokaz ten był wskazówką do samodzielnego wykonania eksperymentów prowadzących do wykrycia zawartości probówek, które uczestnicy otrzymali do badania.

17 września 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II

Przejdź do - Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II

Logotyp

Od 28 maja do końca czerwca uczestnicy projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. brali udział w drugim module warsztatów z przedsiębiorczości. Zajęcia były szansą na przyjrzenie się przedsiębiorczości w życiu codziennym tj. zarządzaniu finansami osobistymi czy inwestowaniu i ryzyku z tym związanym. Podczas spotkań proaktywne zarządzanie zadaniami przychodziło uczniom w sposób naturalny dzięki symulacji realizacji projektów społecznych w szkole! Było dużo ćwiczeń, pracy w grupach, wspólnego rozwiązywania zadań, a do tego kreatywnie i wesoło!

30 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Warsztaty z przedsiębiorczości - moduł II

Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Przejdź do - Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Logotyp

W dniach 21 -22 czerwca 2021 r. odbyły się zajęcia bilogiczne dla sześciu grup w ramach realizacji zadania drugiego  projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poświęcone były dysekcji serca świni, które z uwagi na duże podobieństwo do serca ludzkiego uczestnicy projektu mogli wykorzystać do nauki anatomii tego narządu. Zajęcia prowadziła Pani dr Małgorzata Radzimirska -pracownik Instytutu Biologii UJK w Kielcach.  

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia biologiczne - dysekcja serca świni

Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Przejdź do - Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Logotyp

Ostatnie już spotkanie z ekspertem związane z realizacją zadania trzeciego projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu odbyło się 17 czerwca 2021 r. w auli szkoły. Tym razem swoją wiedzą z uczestnikami projektu podzieliła się Pani Jadwiga Zapała, specjalista promocji zdrowia z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO.

17 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Wdrażanie zasad profilaktyki nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi - spotkanie z ekspertem

Przejdź do - Profilaktyka nowotworów głowy i szyi - spotkanie z ekspertem

Logotyp

W czwratek 10 czerwca 2021 roku w auli szkoły odbyło się spotkanie z Panem dr n. med. Sławomirem Okłą kierownikiem kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach poświęcone profilaktyce nowotworów. Uczestnicy projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu zaproszonego gościa.

10 czerwca 2021