Jesteś tutaj: Start / Projekty / Projekt FRDL

Projekt FRDL

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt FRDL - zajęcia z chemii.

Przejdź do - Projekt FRDL  - zajęcia z chemii.

W dniach 06.10 2020 oraz 07.10.2020 odbyły się zajęcia z chemii w ramach projektu FRDL: Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - Żerom rozwija kompetencje kluczowe. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas drugich o profilu biologiczno - chemicznym.
W dniu 06.10.2020 w zajęciach z chemii uczestniczyło 28 uczniów z klasy 2D i 2Eg, a w dniu 07.10.2020 - 26 uczniów z klasy 2E i 2Dg.
Tematem przewodnim zajęć z chemii była analiza właściwości wybranych metali przejściowych: kobaltu, żelaza i chromu oraz ich jonów kompleksowych, zwłaszcza akwakompleksów i hydroksokompleksów. Omówino budowę oktaedryczną i tetraedryczną akwakompleksów kobaltu oraz związków kompleksowych chromu na trzecim stopniu utlenienia. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali zarówno zadania teoretyczne jak i laboratoryjne w oparciu o karty pracy i wykonane doświadczenia chemiczne. Uczniowie przeprowadzili obserwacje dotyczące zmian barw związków wybranych metali przejściowych towarzyszących zmianom stopni utlenienia jonów centralnych pod wpływem odpowiednio dobranych odczynników oraz wyciągnęli stosowne wnioski.

7 października 2020
Aleksandra Szychowska
Czytaj więcej o: Projekt FRDL - zajęcia z chemii.

Rekrutacja do projektu -Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe

Informujemy, że do dnia 11 września odbywa się  1 etap rekrutacji uczniów klas 2 o profilu biologiczno-chemicznym do projektu: Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe. Link do formularza zgłoszeniowego został do uczniów wysłany przez dziennik elektroniczny LIBRUS. Do pobrania w załączeniu regulamin projektu.

1 września 2020

Podpisanie umowy na realizację projektu

Przejdź do - Podpisanie umowy na realizację projektu

W środę 24 czerwca 2020 r.  w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się uroczystość zawarcia umów na dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. W uroczystośći uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego -Pan Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek województwa świętokrzyskiego -Pani Renata Janik.

Z przyjemnością informujemy, że unijnym dofinansowaniem  został objęty projekt skierowany do klas o profilu biologiczno-chemicznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przedsięwzięcie, o wartości ponad 390 tys. zł, przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Kielcach, w partnerstwie z naszym liceum. Umowę w imieniu fundacji podpisała Pani dyrektor Agnieszka Migoń.

23 czerwca 2020

Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe

Przejdź do - Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego rozpoczyna realizację projektu Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kielce/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 30.06.2021 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych 96 uczniów I LO im. Żeromskiego w Kielcach w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Wśród działań projektu realizatorzy przewidzieli doposażenie 3 pracowni biologicznych oraz 1 pracowni chemicznej, w których odbędzie się cykl zajęć biologicznych i chemicznych.

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe