Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zjazd absolwentów 2015

Przejdź do - Zjazd absolwentów 2015

Proponujemy sprawdzenie, z czym muszą zmagać się współcześni uczniowie. Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów na wejście w skórę współczesnego ucznia. Próbna matura  zgodnie  ze wszystkimi procedurami zostanie przeprowadzona 18 września o godz.14. 30. Będzie trwała 45 min. Uczestnicy otrzymają arkusze maturalne z przykładowymi zadaniami z różnych przedmiotów, a następnie klucze według których arkusze są sprawdzane.

 

15 września 2015
Czytaj więcej o: Zjazd absolwentów 2015

Rekonstruktorzy a jednoczesnie uczniowie I LO

Przejdź do - Rekonstruktorzy a jednoczesnie uczniowie I LO

Po kilku latach pracy udało się zbudować mocny zespół rekonstruktorów WP’39 z I LO. Uczniowie własnymi siłami podjęli się i przeprowadzili trzy ambitne zadania w dniu 1 września:

 1. Wystawienie warty na Cmentarzu Wojsk Polskich,
 2. Wystawienie pocztu do wciągnięcia flagi państwowej na maszt na Cmentarzu Wojsk Polskich,
 3. Wystawienie warty przy tablicy na Cmentarzu Nowym - poświęconej ofiarom bombardowań Kielc w dniu 4 września 1939 r.
2 września 2015
Opiekun Klubu Historycznego w I LO [SRH 4 ppLeg] Zbigniew Kowalski
Czytaj więcej o: Rekonstruktorzy a jednoczesnie uczniowie I LO

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września o godzinie 900.

27 sierpnia 2015

Wyprawka szkolna 2015

Informacja dla rodziców uczniów I LO m. S. Żeromskiego w Kielcach Zasady udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
  1. uczniom (bez względu na klasę do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016):
   1. słabowidzącym,
   2. niesłyszącym,
   3. słabosłyszącym,
   4. z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim,
   5. z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
23 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Wyprawka szkolna 2015

Zaproszenie na spotkanie pokoleń "Żeromszczaków"

Przejdź do - Zaproszenie na spotkanie pokoleń "Żeromszczaków"

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

od ostatniego zjazdu upłynęło pięć lat, w bieżącym roku Szkoła kończy 290, a Stowarzyszenie 20 lat działalności. W tym roku obchodzimy też 90. rocznicę śmierci Patrona Szkoły Stefana Żeromskiego i 90. wydania Jego powieści „Przedwiośnie”. Z tych okazji w dniach 18 i 19 września 2015 roku organizujemy wraz z Liceum SPOTKANIE POKOLEŃ ŻEROMSZCZAKÓW. Zapraszamy Cię serdecznie! Przyjedź! Wpłaty w wysokości 150 zł (opłata zjazdowa z bankietem) lub 100 zł ( sama opłata zjazdowa) należy dokonać do końca czerwca na konto Stowarzyszenia: 67 1240 1372 1111 0000 1217 0249 . Należy koniecznie podać przy wpłacie dopisek: SPOTKANIE POKOLEŃ i podać nazwisko szkolne oraz rok matury.

1 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie pokoleń "Żeromszczaków"