Doświadczam, rozumiem...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warsztaty z przedsiębiorczości - BLOK I

Przejdź do - Warsztaty z przedsiębiorczości - BLOK I

Logotyp

12 grudnia (w sobotę) odbyły się ostatnie zajęcia z I BLOKU ZDALNYCH WARSZTATÓW z przedsiębiorczości dla uczniów grup 2-4 biorących udział w projekcie „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Euro pejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (Projekty konkursowe). Warsztaty  prowadziła pani Agnieszka Tercz.

12 grudnia 2020

Laboratorium chemiczne

Przejdź do - Laboratorium chemiczne

Logotyp

24 listopada, 1 grudnia oraz 8 i 9 grudnia pani Aleksandra Szychowska w aplikacji TEAMS przeprowadziła  zdalne zajęcia z chemii, które stanowią podbudowę teoretyczną do zrealizowania zajęć laboratoryjnych dotyczących wykrywania kationów i anionów w roztworach wybranych soli. Uczestnicy zajęć zapoznali się z elementami chemii analitycznej - analizą jakościową i jej narzędziami, tzn. sprzętem laboratoryjnym i metodami laboratoryjnymi służącymi do wykrywania kationów i anionów w roztworach wodnych soli. Zajęcia przeprowadzone były dla grupy 1 i 2 uczniów biorących udział w projekcie „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

9 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Laboratorium chemiczne

Laboratorium kryminalistyki - spotkanie z ekspertem

Przejdź do - Laboratorium kryminalistyki - spotkanie z ekspertem

Logotyp

W dniu dzisiejszym w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach gościliśmy panią mł. asp. mgr Katarzynę Wójcik - biegłą Laboratorium Kryminalistycznego KWP Kielce.  Pani poprowadziła ZDALNE zajęcia dla uczniów klas biologiczno -chemicznych biorących udział w projekcie „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe”

7 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Laboratorium kryminalistyki - spotkanie z ekspertem

Projekt - zajęcia z chemii

Przejdź do - Projekt  - zajęcia z chemii

Logotyp

W dniach 06.10 2020 oraz 07.10.2020 odbyły się zajęcia z chemii w ramach projektu  „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (Projekty konkursowe) . W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas drugich o profilu biologiczno - chemicznym.
W dniu 06.10.2020 w zajęciach z chemii uczestniczyło 28 uczniów z klasy 2D i 2Eg, a w dniu 07.10.2020 - 26 uczniów z klasy 2E i 2Dg.
Tematem przewodnim zajęć z chemii była analiza właściwości wybranych metali przejściowych: kobaltu, żelaza i chromu oraz ich jonów kompleksowych, zwłaszcza akwakompleksów i hydroksokompleksów. Omówino budowę oktaedryczną i tetraedryczną akwakompleksów kobaltu oraz związków kompleksowych chromu na trzecim stopniu utlenienia. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali zarówno zadania teoretyczne jak i laboratoryjne w oparciu o karty pracy i wykonane doświadczenia chemiczne. Uczniowie przeprowadzili obserwacje dotyczące zmian barw związków wybranych metali przejściowych towarzyszących zmianom stopni utlenienia jonów centralnych pod wpływem odpowiednio dobranych odczynników oraz wyciągnęli stosowne wnioski.

7 października 2020
Aleksandra Szychowska
Czytaj więcej o: Projekt - zajęcia z chemii

Warsztaty z przedsiębiorczości

Przejdź do - Warsztaty z przedsiębiorczości

Logotyp

W dniach 23 listopada (poniedziałek) i 24 listopada (wtorek) oraz 1 grudnia (wtorek) i 5 grudnia (sobota) odbyły się ZDALNE WARSZTATY z przedsiębiorczości dla uczniów biorących udział w projekcie „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” realizowanym  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce / I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (Projekty konkursowe).

Warsztaty prowadziła pani Agnieszka Tercz.  I BLOK warsztatów - WPROWADZENIE w całości zrealizowała grupa 1 (6 godzin). Pozostałe grupy (2-4) zrealizowały dotychczas po cztery godziny. W ramach zajęć 96 uczestników projektu miało możliwość między innymi zdobyć informacje na temat technik i sposobów szybkiego uczenia się.

5 grudnia 2020