Projekt FRDL - zajęcia z chemii.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2020

W dniach 06.10 2020 oraz 07.10.2020 odbyły się zajęcia z chemii w ramach projektu FRDL: Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - Żerom rozwija kompetencje kluczowe. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas drugich o profilu biologiczno - chemicznym.
W dniu 06.10.2020 w zajęciach z chemii uczestniczyło 28 uczniów z klasy 2D i 2Eg, a w dniu 07.10.2020 - 26 uczniów z klasy 2E i 2Dg.
Tematem przewodnim zajęć z chemii była analiza właściwości wybranych metali przejściowych: kobaltu, żelaza i chromu oraz ich jonów kompleksowych, zwłaszcza akwakompleksów i hydroksokompleksów. Omówino budowę oktaedryczną i tetraedryczną akwakompleksów kobaltu oraz związków kompleksowych chromu na trzecim stopniu utlenienia. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali zarówno zadania teoretyczne jak i laboratoryjne w oparciu o karty pracy i wykonane doświadczenia chemiczne. Uczniowie przeprowadzili obserwacje dotyczące zmian barw związków wybranych metali przejściowych towarzyszących zmianom stopni utlenienia jonów centralnych pod wpływem odpowiednio dobranych odczynników oraz wyciągnęli stosowne wnioski.

Zadania teoretyczne i laboratoryjne zostały wybrane tak, aby nie przekraczały możliwości poznawczych uczniów klas drugich, ale aby były rozwijające i uzupełniające wiedzę uczniów również pod kątem egzaminu maturalnego z chemii, czy konkursów chemicznych.
Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie pracowali na zajęciach i wykazywali zainteresowanie tematem zajęć.
Na zajęciach zostały wykorzystane niektóre odczynniki pochodzące z zakupów wykonanych przez FRDL.

Autor: Aleksandra Szychowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 1

  Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 1

 • Powiększ zdjęcie Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 2

  Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 2

 • Powiększ zdjęcie Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 3

  Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 3

 • Powiększ zdjęcie Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 4

  Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 4

 • Powiększ zdjęcie Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 5

  Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 5

 • Powiększ zdjęcie Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 6

  Projekt FRDL - zajęcia z chemii - zdjęcie 6