ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2022

Zawiadamiamy, że wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca (wtorek) o godzinie 11.00 w SALI GIMNASTYCZNEJ.
Po odbiór świadectw dojrzałości należy zgłosić się z dowodem osobistym.

ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ OSOBIŚCIE ABSOLWENT LUB INNA PEŁNOLETNIA OSOBA, KTÓRA POSIADA PISEMNE PEŁNOMOCNICTWO, CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ ABSOLWENTA i ZŁOŻONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY. TOŻSAMOŚĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU ŚWIADECTWA MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM WYDANEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ.

DRUK UPOWAŻNIENIA W ZAŁĄCZENIU:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Kasztanowiec

    Kasztanowiec