Zasady oceniania

Zasady oceniania uczniów są zawarte w Statucie I LO:
Rozdział X - WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - strona 44
Rozdział XI - WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW - strona 58

Przedmiotowe zasady oceniania:

 1. Język polski od 2018 r.
 2. Język angielski od 2020 r.
 3. Język niemiecki od 2017 r.
 4. Język hiszpański 2020 r.
 5. Język rosyjski od 2017 r.
 6. Język łaciński od 2017 r.
 7. Historia, wiedza o społeczeństwie od 2020 r.
 8. Wiedza o kulturze od 2017 r.
 9. Biologia, przyroda od 2020 r.
 10. Chemia od 2020 r.
 11. Geografia, przyroda od 2020 r.
 12. Fizyka od 2020 r.
 13. Matematyka od 2020 r.
 14. Informatyka od 2017 r.
 15. Edukacja dla bezpieczeństwa od 2017 r.
 16. Przedsiębiorczość od 2019 r.
 17. Wychowanie fizyczne od 2017 r.
 18. Religia od 2017 r.
 19. Etyka
 20. Muzyka od 2019 r.