Jesteś tutaj: Start / Regulaminy

Regulaminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin biblioteki i mediateki.

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w czasie trwania zajęć dydaktycznych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki. Uczniowie korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu oraz przygotowujący się do zajęć lekcyjnych zobowiązani są do wpisania się do zeszytu czytelni.
 4. Jednocześnie można wypożyczyć 7 książek na miesiąc.
 5. Biblioteka udostępnia czasopisma do domu, z wyjątkiem bieżących numerów. Można wypożyczyć 7 egzemplarzy czasopism i 2 płyty CD na tydzień
 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może pożyczyć większą liczbę materiałów bibliotecznych, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
 9. Komputery pracujące w sieci MOL Optivum służą tylko do przeglądania i wyszukiwania materiałów w bazie danych biblioteki szkolnej.
 10. Komputery z dostępem do Internetu służą przede wszystkim do celów edukacyjnych.
 11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 12. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu znajdującego się przy stanowisku komputerowym.
 13. Nie wolno kopiować gier i programów chronionych przez prawo autorskie! Nie wolno pobierać z sieci plików np. filmów, muzyki chronionych prawem autorskim. Nagrywarki służą jedynie do archiwizacji danych.
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 15. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada osoba korzystająca z komputera.
 16. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie wydruku lub kserokopii materiałów bibliotecznych.
 17. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
 18. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

 

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  – aktualizacja 1 września 2015 r.