Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze wydarzenia

Konkurs na prowadzenie małej gastronomii

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, zaprasza do składnia ofert na prowadzenie małej gastronomii w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach”.

Oferta powinna być złożona w kopercie za pośrednictwem: poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Ściegiennego 15, 25-033 Kielce, lub na adres e- mail: lo1@zeromski.kielce.eu do dnia 22.07.2024r. do godziny 10.30. Na kopercie winien znajdować się dokładny adres Zamawiającego oraz oznaczenie ” Konkurs na prowadzenie małej gastronomii z własnym zapleczem gastronomicznym w I LO im. St. Żeromskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 15”.

8 lipca 2024
Czytaj więcej o: Konkurs na prowadzenie małej gastronomii

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2024

Powiększ zdjęcie Kasztanowiec

Zawiadamiamy, że wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 9 lipca (wtorek) o godzinie 11.00 w nowym budynku szkoły, hol główny na I piętrze .
Po odbiór świadectw dojrzałości należy zgłosić się z dowodem osobistym.

ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ OSOBIŚCIE ABSOLWENT LUB INNA PEŁNOLETNIA OSOBA, KTÓRA POSIADA PISEMNE UPOWAŻNIENIE, CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ ABSOLWENTA i ZŁOŻONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY.
TOŻSAMOŚĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU ŚWIADECTWA MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM WYDANEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ.

DRUK UPOWAŻNIENIA W ZAŁĄCZENIU:

27 czerwca 2024
Czytaj więcej o: ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Powiększ zdjęcie Zakończenie%20roku%20szkolnego%202023/2024%20klasy%201-3%20%20-%20zdjęcie%201

21 czerwca 2024 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Dyrektor Waldemar Pukalski w auli, a wicedyrektorzy Jolanta Chojnecka i  Dariusz Wojciechowski w sali gimnastycznej wręczyli dyplomy uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich. Uhonorowani zostali ci, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce, angażowali się w działania artystyczne, odnosili sukcesy sportowe. Mijający rok szkolny razem z nami żegnali: przewodnicząca Rady Rodziców Kornelia Bem, prezes Stowarzyszenia Absolwentów "Żeromszczacy"  Zofia Pietraszek oraz  sekretarz Stowrzyszenia Małgorzata Osterczy.  

21 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek.

Powiększ zdjęcie Biblioteka

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Oferty należy złożyć do 25 czerwca 2024 r. do godziny 13.00. 

18 czerwca 2024
Anna Wojnowska-Duplicka
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek.

Poznajemy historię Kielc

Powiększ zdjęcie Wycieczka%20edukacyjna%20po%20Kielcach%20-%20zdjęcie%201

12 czerwca br. klasa 2H wzięła udział w wycieczce edukacyjnej po Kielcach, którą poprowadził Pan Bruno Wojtasik - pracownik Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Była to bardzo ciekawa i nieoczywista lekcja historii regionalnej. Poznaliśmy miejsca związane z powstaniem naszego miasta, ale także jego późniejszym rozwojem: Wzgórze Zamkowe z Pałacem Biskupów oraz katedrą, Dworek Laszczyków, Rynek oraz ulicę Bodzentyńską. 

12 czerwca 2024
Agnieszka Ziętal
Czytaj więcej o: Poznajemy historię Kielc