Poznaj naszą bibliotekę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„ Czytanie to jedna z bram do wolności” - Robert Escaript

Przejdź do - „ Czytanie to jedna z bram do wolności” - Robert Escaript

Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoprzedmiotową, związaną z funkcjonowaniem szkoły. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów. Udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania i wykorzystywania wiadomości pochodzących z różnorodnych źródeł. Realizując powyższe zadania, biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego cieszy się wyjątkowo bogatą tradycją i jest ściśle związana z istnieniem placówki.

Początki jej istnienia sięgają XVIII wieku. W roku 1809 biblioteczne zbiory uległy częściowemu zniszczeniu na skutek pożaru. Dopiero w 1819 roku, po remoncie budynku szkoły, biblioteka zaczęła funkcjonować ponownie. Na księgozbiór składały się ocalałe z pożaru zbiory i nowe pozycje zakupione z funduszu pochodzącego z opłat uczniowskich. Sporą część zbiorów stanowiły dary rodziców, nauczycieli i rektora szkoły. W 1828 roku zasoby te należały do jednych z najbogatszych wśród bibliotek szkolnych w kraju. Dostępne były: mapy, atlasy, ryciny, rękopisy i czasopisma. Przywiązywano dużą wagę do oddziaływania na uczniów poprzez książkę. Wzrost liczby woluminów był widoczny nawet po roku 1830. Jednak polityka oświatowa zaborców wpłynęła na zmianę struktury i profil zbiorów.

Okres wojen światowych to czas „wędrówek” znaczących partii księgozbioru. W latach 1815-1817 jego niewielka część trafiła do Nikołajewa koło Odessy. We wrześniu 1939 roku zgromadzone pozycje zostały ukryte przez dyrektora Henryka Kuca i prawdopodobnie uczniów.

Po drugiej wojnie światowej, w 1946 roku, założony został nowy inwentarz zbiorów. Figurowało w nim około 1000 dawnych pozycji. W kolejnych latach biblioteka gromadziła również zbiory odpowiadające ówczesnej polityce państwa. Z zakresu pracy pedagogicznej, w bibliotece realizowano zajęcia z edukacji czytelniczej i informacyjnej.

Źródło: Michalina Szymańska „ Mini kronika biblioteki szkolnej” – udostępnianie zbiorów.

Źródło: Michalina Szymańska „ Mini kronika biblioteki szkolnej” – udostępnianie zbiorów.

Źródło: Michalina Szymańska „ Mini kronika biblioteki szkolnej” – wyszukiwanie informacji.

Źródło: Michalina Szymańska „ Mini kronika biblioteki szkolnej” – wyszukiwanie informacji.

 

6 października 2021
Beata Zacharska-Guz
Czytaj więcej o: „ Czytanie to jedna z bram do wolności” - Robert Escaript