Jesteś tutaj: Start / Rejestr zbiorów

Rejestr zbiorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestr zbiorów danych osobowych I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Artykuły

Jawny rejestr zbiorów

Nr zbioru Nazwa zbioru danych osobowych Cel przetwarzania danych w zbiorze
Data wpisania zbioru danych Data ostatniej aktualizacji informacji o zbiorze
1 Rekrutacja Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
2 Rejestr korespondencji Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
3 Praktyki pedagogiczne Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
4 Podania osób starających się o pracę Selekcja kandydatów do pracy 2015-06-01 2015-06-01
5 Monitoring wizyjny Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, oraz wsparcie ewentualnego procesu dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód 2015-06-01 2015-06-01
6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
7 Fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
8 Zamówienia publiczne Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
9 Umowy najmu Realizacja umów najmu pomieszczeń szkolnych z osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi. 2015-06-01 2015-06-01
10 Rejestr pracowników społecznie użytecznych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
11 Konkursy międzyszkolne Organizacja międzyszkolnych konkursów, turniejów, wystaw 2015-06-01 2015-06-01
12 Ewidencja wpłat i wypłat gotówkowych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 2015-06-01 2015-06-01
13 Kartoteka kontrahentów Zawrcie umów, kontakt z kontrahentami 2015-06-01 2015-06-01
14 Kartoteka zleceniobiorców Zawrcie umów, kontakt ze zleceniobiorcami 2015-06-01 2015-06-01

 

1 czerwca 2015