RODO

Administrator danych osobowych (ADO):

I Liceum Ogólnokształcące

im. S. Żeromskiego w KIelcach

ul. Ściegiennego 15
 

Inspektor ochrony danych (IOD):

Kontakt:
iod@zeromski.kielce.eu