Misja szkoły

Nasze liceum jest miejscem wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, w którym osiągają oni wysoką kulturę intelektualną połączoną z nowoczesną wiedzą, uniwersalnymi wartościami etycznymi, twórczym indywidualizmem i umiejętnością pracy zespołowej. Przygotowujemy naszych uczniów do życia w nowoczesnym świecie.