Fundusz zdrowotny

Artykuły

Fundusz zdrowotny

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielc nr 62/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, przysługuje Państwu częściowa refundacja kosztów leczenia. Przyznanie zasiłku pieniężnego uwarunkowane jest złożeniem wniosku do Dyrektora Szkoły o przyznanie zasiłku.

5 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Fundusz zdrowotny