Informacja dotycząca REKRUTACJI

6 lipca 2021

Urząd Miasta Kielce informuje, iż w terminie od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą:

  1. Zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół i oddziałów.

W celu wprowadzenia zmian we wniosku, kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym powinien udać się do szkoły pierwszego wyboru w celu anulowania złożonego wniosku, wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie złożyć go osobiście wraz wymaganymi dokumentami w tej szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

  1. Złożyć wniosek – dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli wniosków do 21 czerwca br. (z wyłączeniem oddziału międzynarodowego w VI Liceum Ogólnokształcącym i oddziałów sportowych w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego).

W elektronicznym systemie pod adresem: https://kielce.e-omikron.pl należy wybrać opcję „Wprowadź wniosek” wypełnić wniosek, w tym wybrać szkoły i oddziały, następnie złożyć go osobiście w szkole pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.