Akredytacja Erasmus+ na lata 2021-2027

21 czerwca 2021

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzymało w wyniku konkursu wniosków Akredytację Erasmus+ na lata 2021-2027 na organizowanie wymian międzynarodowych dla nauczycieli i uczniów I LO. Autorem i koordynatorem projektu jest Gabriela Olea Martin. Na prawie 400 złożonych wniosków w dziedzinie Edukacja szkolna, akredytację otrzymało tylko 160 szkół, w tym wśród szkół kieleckich tylko I LO. Zajęliśmy 35 miejsce na 160 przyznanych akredytacji. Akredytacja dotyczy Akcji 1, czyli indywidualnych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli oraz wyjazdów grupowych dla uczniów. Projekt zakłada szkolenia językowe CLIL z języka hiszpańskiego i angielskiego oraz szkolenia w dziedzinie nowoczesnych technologii i nauczania dwujęzycznego przedmiotów w języku hiszpańskim i angielskim w celu wprowadzenia do oferty szkoły przedmiotów dwujęzycznych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a w rezultacie poziomu jakości pracy szkoły, uzyskanie wymiaru organizacji europejskiej; modernizacja procesu nauczania poprzez wprowadzenie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, czyli łączenie treści programowych różnych przedmiotów z językiem hiszpańskim i angielskim. Dzięki szkoleniom CLIL nauczyciele naszej szkoły będą mogli wprowadzić innowacje, polegające na nauczaniu wybranej tematyki danego przedmiotu w języku obcym. Szkolenia z nowoczesnych technologii zwiększą atrakcyjność zajęć zarówno w trybie zdalnym jak i stacjonarnym.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja o projekcie

    Informacja o projekcie