ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI -MATURZYŚCI 2021

23 czerwca 2021

Zawiadamiamy, że wręczenie świadectw dojrzałości odbędzie się 5 lipca (poniedziałek) o godzinie 11.00 w auli szkoły przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Po odbiór świadectw dojrzałości należy zgłosić się z dowodem osobistym i WŁASNYM długopisem.

ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ OSOBIŚCIE ABSOLWENT LUB INNA PEŁNOLETNIA OSOBA, KTÓRA POSIADA PISEMNE PEŁNOMOCNICTWO, CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ ABSOLWENTA i ZŁOŻONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY. TOŻSAMOŚĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU ŚWIADECTWA MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM WYDANEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ.

DRUK UPOWAŻNIENIA W ZAŁĄCZENIU: