Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” - Profilaktyka z Pasją

25 września 2018

W dniu 25 września W I Liceum Ogólnokształcącym im S. Żeromskiego w Kielcach odbył się Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina”-Profilaktyka z Pasją. Realizacja programu zorganizowana została jako Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W trzech realizacjach wzięło udział siedem klas pierwszych A,C,D E,F G,H  oraz dwie klasy drugie A i H.   Obecni byli też nauczyciele.

Program Antymina został bardzo wysoko oceniony przez wszystkich odbiorców. Niezwykle trudne treści dotyczące najważniejszych sfer życia realizatorzy przedstawili w sposób przejmujący  i przystępny. Sprzyjała temu różnorodność  form przekazu- od grafiki, animacji, przez psychoedukację i przekaz muzyczny, po najbardziej osobiste świadectwa z życia realizatorów. Odwołanie się do wartości wyższych, wskazanie rodziny jako środowiska , które cierpi całościowo w przypadku uzależnienia choćby jednej osoby  nadaje uniwersalny przekaz treściom profilaktycznym. Wymowa programu kładła nacisk na osobistą odpowiedzialność za swoje życie i życiowe wybory i tak została odczytana przez młodzież. Nauczyciele poruszeni byli powagą z jaką młodzież uczestniczyła w spotkaniu. Bezpośredni język jakim mówili realizatorzy był jednocześnie  pełen kultury. Trudne sprawy i konsekwencje uzależnienia od dopalaczy, narkotyków, alkoholu, hazardu, przemocy seksualnej itd zostały podane młodzieży niezwykle autentycznie, ale z wielką delikatnością i, co ważne, z życzliwością do młodych ludzi. Świadczy o tym komentarz ucznia „im naprawdę zależy żebyśmy nie pogrążali się w tym całym świństwie”

Istotne jest, że rozdane po programie ulotki zawierają informacje o punktach pomocy.

Dziękujemy za realizacje bardzo dobrego Programu .

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Program profilaktyczny

    Program profilaktyczny "ANTYMINA"- zdjęcie 1

  • Powiększ zdjęcie Program profilaktyczny

    Program profilaktyczny "ANTYMINA"- zdjęcie 2