Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Logotyp

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Gminą Kielce/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego   w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. realizuje projekt Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe.

Najnowsze wydarzenia

Zajęcia laboratoryjne z biologii

Powiększ zdjęcie Zajęcia%20laboratoryjne%20z%20biologii,%20grupa%202%20-%2023%20września%202021%20r.%20-%20zdjęcie%201

Logotyp

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Katarzynę Pióro i panią Iwonę Dudę zajęcia laboratoryjne dla trzech grup poświęcone rozpoznawaniu trwałych preparatów mikroskopowych z botaniki i zoologii oraz elementów szkieletu człowieka. Zajęcia o tej samej tematyce dla grupy IV przeprowadziła pani Anna Baran 28.09.2021 r.

Uczestnicy projektu zapoznali się z techniką i zasadami mikroskopowania oraz posłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej budowy szkieletu człowieka. A następnie przystąpili do zajęć praktycznych.

28 września 2021
Katarzyna Pióro
Czytaj więcej o: Zajęcia laboratoryjne z biologii

Europejski Dzień Języków

Powiększ zdjęcie Europejski%20Dzień%20Języków%20-%20spotkanie%20w%20auli%20I%20LO%20w%20Kielcach%20-%20zdjęcie%201

W tym roku święto wielojęzyczności obchodziliśmy pod hasłem Harry Potters Day. W programie spotkania, które odbyło się w szkolnej auli, przewidziano szereg atrakcji, których celem było promowanie umiejętności językowych uczniów. Dla uczestników quizu i gier językowych przygotowano bony z dodatkowymi plusami, ocenami i „niepytkami” z języków obcych.

27 września 2021
Anna Wojnowska-Duplicka
Czytaj więcej o: Europejski Dzień Języków

Konkurs recytatorski

Powiększ zdjęcie Uczennice%20I%20LO%20na%20konkursie%20recytatorskim

24 września br. Julia Majchrzyk - uczennica klasy 2c - zajęła III miejsce w Konkursie Recytatorskim z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Ponad 40 uczniów szkół ponadpodstawowych z naszego regionu zmagało się z nie lada wyzwaniem, by głosowo zinterpretować sensy ukryte w poezji wieszcza, a ten zawsze starał się „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Brawo Julia!

24 września 2021
Małgorzata Górzyńska
Czytaj więcej o: Konkurs recytatorski

Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

Powiększ zdjęcie Zajęcia%20z%20chemii%20grupy%203%20-%2016%20września%202021%20r.%20-%20zdjęcie%203

Logotyp

W ramach projektu „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – „Żerom” rozwija kompetencje kluczowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 16.09.2021 przeprowadzone zostały przez Panią Aleksandrę Szychowską zajęcia laboratoryjne poświęcone wykrywaniu i odróżnianiu kationów ołowiu (II), baru, srebra (I), chromu (III) i miedzi (II) za pomocą anionów wodorotlenkowych i anionów chromianowych (VI).
Uczestnicy projektu po zapoznaniu się  z techniką wykonywania tego typu eksperymentów chemicznych, obejrzeli pokaz doświadczeń wykonanych przez nauczyciela i zapisali stosowne obserwacje. Pokaz ten był wskazówką do samodzielnego wykonania eksperymentów prowadzących do wykrycia zawartości probówek, które uczestnicy otrzymali do badania.

17 września 2021
Aleksandra Szychowska
Czytaj więcej o: Zajęcia laboratoryjne z chemii dla grupy I i III

Piątek z książką - głośne czytanie

Powiększ zdjęcie Inscenizacja%20

Po letniej przerwie reaktywowaliśmy cykl spotkań z książką. 17 września w szkolnej auli spotkaliśmy się na głośnym czytaniu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Szczególną atrakcją prezentacji była próba inscenizacji dramatu, a także zabawne stroje postaci odgrywanych przez uczniów i nauczycieli. W inscenizacji wystąpili:

17 września 2021
Czytaj więcej o: Piątek z książką - głośne czytanie