Świadectwa dojrzałości - absolwenci 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2018

ZAWIADAMIAMY, ŻE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI ODBĘDZIE SIĘ 3 lipca (wtorek) o godz. 1100 w AULI SZKOŁY.

ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ OSOBIŚCIE ABSOLWENT LUB INNA PEŁNOLETNIA OSOBA, KTÓRA POSIADA PISEMNE PEŁNOMOCNICTWO, CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ ABSOLWENTA i ZŁOŻONE DO SEKRETARIATU SZKOŁY. TOŻSAMOŚĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU ŚWIADECTWA MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONA NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM WYDANEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ.